Değerli Meslektaşlarım,
 
Sizleri 13-16 Kasım 2024 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve İşletme (6th International Conference on Management Economics and Business - IConMEB) Konferansına davet etmek etmekten büyük mutluluk duymaktayız. IConMEB konferansı Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) Derneği (UEBAD) tarafından organize edilmektedir. IConMEB her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bir konferanstır. Bu yıl Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) derneği (UEBAD) tarafından 6. IConMEB konferansı gerçekleştirilecektir. 
 
Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur. Konferansa online olarak katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini seçmelidir..Hakem değerlendirme sürecinden sonra, İngilizce olan tüm makaleler  The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (www.epess.net) dergisinde yayınlanacaktır. IConMEB 2023 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Social Sciences 2024" isimli kitaba, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
IConMEB konferansları şu ana kadar Türkiye deki akademik teşvik kriterlerini her yıl sağlamıştır. Konferanslarda şu ana kadar Türkiye dışındaki yabancı ülkelerden yapılan sözlü sunumların sayısı Türkiye'den katılan katılımcıların sunduğu sözlü sunumlardan tüm kongrelerde daha fazla olmuştur. 
 
Konferansın amacı, farklı ülkelerden akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileri bir araya getirmek, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında teorik ve pratik konuları tartışmaktır. Bu alandaki değerli katkılarınız bilim komitesi tarafından değerlendirilecek ve sunulması onaylanan çalışmalar bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Uzmanlığınızı, deneyiminizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyacağız. 
 
Saygılarımızla,

IConMEB Düzenleme Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obuda University